Công văn số 8049/TCHQ-GSQL ngày 19/8/2016 của Tổng cục Hải quan về việc lưu giữ máy móc, thiết bị (1 trang)

Văn bản hướng dẫn thủ tục hải quan trong trường hợp DNCX cần thuê kho ở bên ngoài để lưu giữ máy móc, thiết bị trong thời gian sửa chữa nhà xưởng.

Theo đó, DNCX cần thực hiện các thủ tục sau:

– Thông báo bằng văn bản tới Chi cục Hải quan quản lý DNCX về địa điểm kho thuê, thời gian bắt đầu, kết thúc thuê kho; kế hoạch nhận lại máy móc, thiết bị từ kho thuê để cơ quan hải quan thực hiện giám sát khi cần thiết;

– Lập Biên bản bàn giao có xác nhận của ba bên, gồm DNCX, chủ kho và đại diện cơ quan hải quan khi bàn giao máy móc, thiết bị gửi kho và khi nhận lại máy móc, thiết bị;

Thông tin máy móc, thiết bị trong Biên bản bàn giao phải có các tiêu chí chính như tên hàng, số lượng, ngày bàn giao hàng hóa và số, ngày tờ khai nhập khẩu hàng hóa đó./.

 

 

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.