Công văn số 53276/CT-TTHT ngày 15/8/2016 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế

Theo Công văn này, trường hợp ngoài khoản trợ cấp thôi việc chi trả theo quy định tại Điều 48 Bộ luật lao động số 10/2012/QH13, doanh nghiệp còn trả thêm cho người lao động tiền hỗ trợ nghỉ việc thì khoản tiền hỗ trợ nghỉ việc này được hạch toán như một chi phí phúc lợi quy định tại khoản 2.30 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC.

Hồ sơ, chứng từ hạch toán đối với khoản chi nêu trên bao gồm: Quyết định của Hội đồng thành viên/ Hội đồng quản trị; danh sách cụ thể tên, mức hỗ trợ tương ứng với từng người lao động; phiếu chi tiền có đầy đủ chữ ký của người lao động hoặc chứng từ chuyển tiền không dùng tiền mặt./.

 

 

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.