Ngày 30/6/2023, Tổng cục Thuế đã có Công điện 05/CĐ-TCT về triển khai Nghị định 44/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục Thuế chỉ đạo khẩn giảm thuế GTGT 2%

Theo đó, nhằm thực hiện Nghị quyết 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 và Nghị định 44/2023/NĐ-CP, Tổng cục Thuế đã có Công điện về việc giảm thuế giá trị gia tăng năm 2023.

Công điện nêu rõ, ngày 30/6/2023, Chính phủ chính thức ban hành Nghị định 44/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội.

Theo đó, Nghị định 44/2023/NĐ-CP quy định giảm thuế giá trị gia tăng từ ngày 01/7/2023 đến hết 31/12/2023 đối với các nhóm hàng hóa dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% trừ một số nhóm hàng hóa dịch vụ.

Các bộ theo chức năng, nhiệm vụ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát để người tiêu dùng hiểu và được thụ hưởng lợi ích từ việc giảm thuế giá trị gia tăng quy định tại Điều 1 Nghị định 44/2023/NĐ-CP, trong đó tập trung các giải pháp ổn định cung cầu hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng nhằm giữ bình ổn mặt bằng giá cả thị trường (giá chưa có thuế giá trị gia tăng) từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế chủ động tuyên truyền, phổ biến cho người nộp thuế trên địa bàn để kịp thời thực hiện nghị định quy định giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 101/2023/QH15.

Tải Nghị định tại đây

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.