Công văn số 7855/BGTVT-CQLXD ngày 2/8/2021 của Bộ Giao thông Vận tải về việc rà soát khó khăn, vướng mắc trong đầu tư, xây dựng

Công văn tổng hợp những quy định cần sửa đổi, bổ sung liên quan đến thủ tục đầu tư, đấu thầu các dự án xây dựng sử dụng vốn đầu tư công và dự án PPP.

Bao gồm:

– Khái niệm, định nghĩa về các loại nguồn vốn đầu tư (vốn đầu tư công, vốn nhà nước, vốn nhà nước ngoài đầu tư công…) trong các luật về xây dựng, đấu thầu, đầu tư;

– Cho phép sử dụng vốn ngân sách địa phương để bảo trì, nâng cấp các dự án đầu tư hạ tầng (đường bộ) do trung ương quản lý;

– Miễn điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án có nội dung thay đổi dẫn đến thuộc dự án quan trọng quốc gia;

– Chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật (miễn lập dự án) đối với các dự án bảo trì công trình xây dựng, không phân biệt quy mô vốn;

– Cho phép chủ đầu tư được ủy quyền để bên mời thầu thực hiện thay một số thẩm quyền trong quá trình lựa chọn nhà thầu;

– Cho phép ủy quyền phê duyệt đối với cả dự án nhóm A và dự án quan trọng quốc gia (hiện nay chỉ được ủy quyền phê duyệt dự án từ nhóm B trở xuống);

– Không bắt buộc phải áp dụng định mức xây dựng đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công, có thể tham khảo, vận dụng định mức như quy định trước đây của Luật Xây dựng 2014;

– Bổ sung hướng dẫn cụ thể về thiết kế FEED cho gói thầu thực hiện theo hình thức EPC;

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.