Công văn số 23624/CTHN-TTHT ngày 28/6/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc kê khai thuế Gía trị gia tăng (GTGT)

Theo quy định tại tiết c khoản 1 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC, Chi nhánh ngoài tỉnh nếu có hoạt động bán hàng và phát sinh doanh thu thì tự nộp hồ sơ khai thuế GTGT tại địa phương trú đóng, không kê khai tập trung về trụ sở chính.

Tuy nhiên, theo khoản 2 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, các Chi nhánh phụ thuộc ở ngoài tỉnh được nộp hồ sơ khai thuế GTGT tại trụ sở chính, không phân biệt có hay không bán hàng. Quy định này áp dụng kể từ năm 2022 (Điều 43 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 122/2020/QH14).

Trường hợp trước năm 2022, Chi nhánh ngoài tỉnh chuyển đổi chức năng không trực tiếp bán hàng và chuyển sang khai thuế GTGT tập trung tại trụ sở chính thì Chi nhánh phải nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế theo quy định tại Điều 30 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14./.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.