Công văn số 2530/BKHĐT-ĐTNN ngày 4/5/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục đăng ký đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Bộ Kế hoạch & Đầu tư cho biết, kể từ ngày 26/4/2021, Cổng thông tin quốc gia về đầu tư và đầu tư nước ngoài đã đổi sang tên miền mới lần lượt là https://vietnaminvest.gov.vnhttps://fdi.gov.vn

Các ứng dụng mới này đã cho phép cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 đối với các thủ tục đăng ký đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và từ Việt Nam ra nước ngoài theo quy định mới tại Nghị định 31/2021/NĐ-CP (từ Điều 38 – 40 và Điều 80).

Ứng dụng nói trên sẽ tiếp tục được Bộ Kế hoạch & Đầu tư nâng cấp lên mức độ 4 theo lộ trình sớm nhất.

Hiện tại, các điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Nghị định 31/2021/NĐ-CP cũng đã được cập nhật đầy đủ trên ứng dụng https://vietnaminvest.gov.vn

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.