HỎI:

Tôi nghỉ phép trước sinh con, nếu tôi sinh con trong thời gian nghỉ phép thì thời điểm nghỉ thai sản hưởng bảo hiểm xã hội (“BHXH”) tính từ sau khi tôi hết thời gian nghỉ phép (ngày 30/12/2021) hay căn cứ vào ngày trên giấy chứng sinh của con tôi (ngày 20/12/2021)?

ĐÁP:

Tại Khoản 1 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

“Điều 34. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

[…]”

Tại Khoản 7 Điều 1 Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định:

“[…]

7. Khi tính thời gian hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, khoản 2 Điều 34 và Điều 37 của Luật Bảo hiểm xã hộiđối với trường hợp người lao động đang nghỉ phép hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương theo quy định của pháp luật lao động thì thời gian trùng với thời gian nghỉ phép hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương không được tính hưởng chế độ; thời gian nghỉ việc ngoài thời gian nghỉ phép hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương được tính hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, khoản 2 Điều 34 và Điều 37 của Luật Bảo hiểm xã hội.

[…]”

Như vậy, theo quy định pháp luật đã trích dẫn ở trên, trường hợp Quý Khách hàng sinh con vào ngày 20/12/2021 thì thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con của Quý Khách hàng được tính từ ngày 20/12/2021 đến hết ngày 19/6/2022 (nếu Quý Khách hàng sinh 01 con).

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.

Trân trọng./.