HỎI:

Vợ tôi sắp sinh con, nhưng vợ không tham gia đóng bảo hiểm xã hội (“BHXH”) bắt buộc, còn bản thân tôi có tham gia BHXH bắt buộc đến nay được gần 2 năm. Như vậy, khi vợ tôi sinh con, thì tôi có được hưởng tiền thai sản không?

ĐÁP:

Chế độ BHXH quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản và trợ cấp một lần với lao động nam đang đóng BHXH bắt buộc khi vợ sinh con như sau:

Tại Khoản 2 Điều 34 Luật BHXH quy định:

“[…]

2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

a. 05 ngày làm việc;

b. 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c. Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

 

d. Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuận thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

[…]”

Điều 38 Luật BHXH quy định: “Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con”.

Điểm a Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc về điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi sinh con được hướng dẫn cụ thể như sau: “Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia BHXH, thì cha phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con”.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.

Trân trọng./.