Một tù nhân tội trộm cắp già sắp chết, thều thào nói với người bạn tù khác:

– Tôi để lại cho anh mấy cái vòng và nhẫn vàng…

– Thật không? Cám ơn ông! Thế ông giấu chúng ở đâu?

– Ở quảng trường trung tâm, trong tiệm nữ trang, tủ bên phải, ngăn thứ hai…