Hai người bạn là bác sĩ và luật sư ngồi nói chuyện. Câu chuyện liên tục bị gián đoạn bởi những cú điện thoại nhờ hướng dẫn uống thuốc, đo huyết áp… Rất bực mình, ông bác sĩ hỏi luật sư:

    – Ông làm cách nào để người khác không nhờ ông hướng dẫn miễn phí về luật pháp?

    – Đơn giản thôi. Tôi cũng hướng dẫn như bình thường sau đó gửi hóa đơn đến cho họ.

    Bác sĩ không thích cách làm như vậy lắm nhưng nghĩ là sẽ cố gắng thử. Một ngày nọ, lúc ông ta đang chuẩn bị gửi hóa đơn cho các khách hàng của mình thì nhận được hóa đơn của vị luật sư.