Cảnh sát tra hỏi một tên cướp:

 – Vì sao mi dám cướp của người  khác?

 Tên cướp trả lời:

 – Sao lại gọi là cướp? Đó chẳng  qua là tôi chưa kịp thương lượng  với họ mà đã mang đồ đạc của họ  đi thôi mà.

Cảnh sát:

– Mi thật to gan! Giữa ban ngày ban mặt mà dám cả gan xông vào cướp của người ta!

Tên cướp:

– Công việc của tôi lâu nay có chia ra ban ngày, ban đêm gì đâu?