Ngày 19/04/2019, Luật sư Lê Thị Hoài Giang – Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH Lê Nguyễn (“Lê Nguyễn”) đã đại diện Lê Nguyễn tham gia Lễ ký thỏa thuận hợp tác hỗ trợ sinh viên giữa Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh và Đại diện Lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp diễn ra tại Cơ sở của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

Luật sư Lê Thị Hoài Giang – Phó Giám đốc Lê Nguyễn

Theo nội dung ký kết, Các Bên thỏa thuận hỗ trợ sinh viên nhằm phát huy năng lực và thế mạnh của mỗi bên, khai thác có hiệu quả các tiềm năng về chuyên môn, thực hành nghề nghiệp trong việc hỗ trợ đào tạo chuyên ngành Luật đáp ứng nhu cầu xã hội.

Đại diện các Đơn vị liên kết và Lê Nguyễn

Đồng hành cùng Nhà trường trong các công tác đào tạo chuyên ngành Luật, giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận môi trường thực tiễn pháp lý trong quá trình học tập tại Trường. Phối hợp trao đổi chuyên môn nhằm tăng cường tính ứng dụng trong chương trình đào tạo, phát triển kỹ năng thực hành nghề nghiệp cho sinh viên chuyên ngành Luật; từng bước phát triển nghiên cứu, ứng dụng phục vụ cho sự phát triển của Đơn vị liên kết và Nhà trường.

Phó Giáo sư – Tiến sĩ Nguyễn Minh Hà – Phó Hiệu Trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh và Luật sư Lê Thị Hoài Giang – Phó Giám đốc Lê Nguyễn đã tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác hỗ trợ sinh viên.

Phó Giáo sư – Tiến sĩ Nguyễn Minh Hà – Phó Hiệu Trưởng Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh và Luật sư Lê Thị Hoài Giang – Phó Giám đốc Lê Nguyễn

Buổi Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác hỗ trợ sinh viên đã kết thúc thành công rực rỡ. Sau đây là một số hình ảnh Lê Nguyễn ghi nhận được.

Phó Giáo sư – Tiến sĩ Nguyễn Minh Hà – Phó Hiệu Trưởng Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh và Luật sư Lê Thị Hoài Giang – Phó Giám đốc Lê Nguyễn

Đại diện các Đơn vị liên kết và Lê Nguyễn

Đại diện các Đơn vị liên kết và Lê Nguyễn

Nguồn: Lê Nguyễn./.