Ngày 17/03/2017, tại VPLS Lê Nguyễn đã diễn ra Tọa đàm về “The International Legal English & Professional Skills Program” giữa VPLS Lê Nguyễn và Đại diện The College Of Law (Australia and New Zealand).