Một nữ giáo viên phải ra tòa vì vi phạm luật giao thông. Sau khi nghe biên bản của cảnh sát giao thông, quan tòa nói với bị cáo:

– Thưa cô, tôi chờ dịp này đã lâu lắm rồi.

Bây giờ cô đến ngồi tại bàn này và hãy chép phạt cho tôi 500 lần câu: “Tôi không được vượt đèn đỏ”.