Thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ hàng hóa của doanh nghiệp ưu tiên được quy định tại Công văn số 1501/GSQL-GQ2 ngày 4/11/2016 của Tổng cục Hải quan Về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ của doanh nghiệp ưu tiên

 Theo Tổng cục Hải quan, tại khoản 6 Điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTC đã có quy định cụ thể thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ hàng hóa của doanh nghiệp ưu tiên và các đối tác mua bán hàng hóa với doanh nghiệp ưu tiên.

 

Điều 86 khoản 6 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định như sau:

“6. Trường hợp người khai hải quan là doanh nghiệp ưu tiên và các đối tác mua bán hàng hóa với doanh nghiệp ưu tiên; doanh nghiệp tuân thủ pháp luật hải quan và đối tác mua bán hàng hóa cũng là doanh nghiệp tuân thủ pháp luật hải quan có hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ được giao nhận nhiều lần trong một thời hạn nhất định theo một hợp đồng/đơn hàng với cùng người mua hoặc người bán thì được giao nhận hàng hóa trước, khai hải quan sau.

Việc khai hải quan được thực hiện trong thời hạn tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày thực hiện việc giao nhận hàng hóa. Người khai hải quan được đăng ký tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ tại 01 Chi cục Hải quan thuận tiện; chính sách thuế, chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan.

Cơ quan hải quan chỉ kiểm tra các chứng từ liên quan đến việc giao nhận hàng hóa (không kiểm tra thực tế hàng hóa). Đối với mỗi lần giao nhận, người xuất khẩu và người nhập khẩu phải có chứng từ chứng minh việc giao nhận hàng hóa (như hóa đơn thương mại hoặc hóa đơn GTGT hoặc hoá đơn bán hàng, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ,…), chịu trách nhiệm lưu giữ tại doanh nghiệp và xuất trình khi cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra.”

Trường hợp doanh nghiệp còn phát sinh vướng mắc thì liên hệ với Chi cục Hải quan nơi dự kiến mở tờ khai để được hướng dẫn cụ thể./.

Trên đây là hướng dẫn thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ hàng hóa của doanh nghiệp ưu tiên, nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với Lê Nguyễn để được hỗ trợ tốt nhất.