Các trường hợp được miễn hoặc phải lập hóa đơn đối với tiền hỗ trợ được quy định như thế nào? Một doanh nghiệp đôi khi vẫn nhận được những khoản tiền được gọi là “hỗ trợ” đến từ đối tác, nhà cung cấp hoặc đơn vị khác. Vậy khi nhận “hỗ trợ”, trường hợp nào doanh nghiệp phải lập hóa đơn và trường hợp nào chỉ cần lập chứng từ thu?

Về nguyên tắc, theo khoản 1 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC, đối với khoản tiền hỗ trợ giữa các doanh nghiệp, nếu có kèm theo điều kiện thì phải lập hóa đơn và tính thuế GTGT. Ngược lại, nếu hỗ trợ vô điều kiện thì chỉ cần lập phiếu thu và không phải tính thuế GTGT. Tuy nhiên, trên thực tế có những trường hợp rất khó để xác định rõ khoản hỗ trợ là vô điều kiện hay có điều kiện.

Một số trường hợp thường gặp và đã có hướng dẫn cụ thể của ngành thuế :

1. Những khoản hỗ trợ được coi là có điều kiện và phải lập hóa đơn, tính nộp thuế GTGT

– Hỗ trợ chi phí trưng bày và giới thiệu sản phẩm;

– Hỗ trợ chi phí phát triển thị trường (Công văn số 1874/TCT-CS ngày 18/5/2015 của Tổng cục Thuế; Công văn số 8903/CT-TTHT ngày 21/10/2014 của  Cục thuế TP.HCM);

– Hỗ trợ chi phí thực hiện chương trình khuyến mại (Công văn số 5494/CT-TTHT ngày 19/8/2013 của Cục Thuế TP. HCM);

– Hỗ trợ thực hiện quảng cáo sản phẩm (Công văn số 13968/CT-TTHT ngày 29/12/2015 của Cục Thuế TP. HCM; Công văn số 4434/CT-TTHT ngày 11/6/2014 của Cục Thuế TP. HCM);

– Hỗ trợ chi phí thuê nhân viên bán hàng (Công văn số 47022/CT-HTr ngày 14/7/2016 của Cục Thuế TP. Hà Nội);

– Khoản “hỗ trợ hợp tác cho đại lý dựa trên chỉ tiêu doanh số bán sản phẩm” (Công văn số 1417/TCT-CS ngày 15/4/2015 của Tổng cục Thuế);

 

2. Những khoản hỗ trợ được coi là vô điều kiện và được miễn lập hóa đơn, miễn tính thuế GTGT

– Hỗ trợ đảm bảo mức lợi nhuận cho đại lý, nhà phân phối (Công văn số 14216/CT-TTHT ngày 31/12/2015 của Cục Thuế TP. HCM)

– Hỗ trợ chi phí bán hàng cho các đại lý, nhà phân phối (Công văn số 4952/CT-TTHT ngày 31/5/2016 của Cục Thuế TP. HCM)

– Hỗ trợ tiền lương nhân viên từ đối tác mà không bị ràng buộc bởi bất cứ một điều khoản cung cấp dịch vụ kinh doanh nào (Công văn số 2895/CT-TTHT ngày 5/4/2016 của Cục Thuế TP. HCM)

– Hỗ trợ di dời cơ sở sản xuất kinh doanh (Công văn số 57693/CT-HTr ngày 7/9/2015 của Cục Thuế TP. Hà Nội)

Tải về các văn bản trên như là một chứng từ giải thích cho việc hạch toán khoản tiền mà các doanh nghiệp cho và nhận “hỗ trợ”./.

Trên đây là các trường hợp được miễn hoặc phải lập hóa đơn đối với tiền hỗ trợ, nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được hỗ trợ một cách tốt nhất.