Các trường hợp không được hoàn thuế được quy định tại Công văn số 13804/BTC-TCT ngày 30/9/2016 của Bộ Tài chính về việc quản lý hoàn thuế GTGT các tháng cuối năm 2016

Văn bản yêu cầu Cục thuế các tỉnh kịp thời phổ biến đến từng doanh nghiệp trên địa bàn về những quy định mới và quan trọng trong hoàn thuế GTGT tại 05 văn bản gồm: Luật số 106/2016/QH13, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP, Thông tư số 130/2016/TT-BTC, Thông tư số 204/2015/TT-BTC và Thông tư số 99/2016/TT-BTC .

Trong đó, đáng lưu ý các trường hợp không được hoàn thuế kể từ ngày 1/7/2016 sau đây:

 

– Đối với hàng mua bán trong nước: tất cả hàng mua bán trong nước phát sinh kể từ tháng 7/2016 đều không được hoàn thuế.

– Đối với HHDV xuất khẩu, không hoàn thuế: hàng xuất khẩu ngoài địa bàn hoạt động hải quan; hàng nhập khẩu sau đó xuất khẩu; hàng xuất khẩu là sản phẩm tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến hoặc sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành trở lên.

– Đối với dự án đầu tư, không hoàn thuế: dự án của cơ sở kinh doanh không góp đủ vốn điều lệ như đã đăng ký; dự án kinh doanh ngành, nghề đầu tư có điều kiện khi chưa đủ điều kiện hoặc không đảm bảo duy trì đủ điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động; dự án khai thác tài nguyên, khoáng sản được cấp phép từ ngày 01/7/2016 hoặc dự án đầu tư sản xuất sản phẩm hàng hóa mà tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành trở lên.

Ngoài ra, theo điểm 2 Công văn này, đối với hàng hóa mua bán trong nước phát sinh trước 1/7/2016 chưa khấu trừ hết thuế GTGT đầu vào, tuy được xét hoàn thuế nhưng toàn bộ hồ sơ sẽ bị phân loại vào diện kiểm tra trước khi hoàn để tránh gian lận thuế./.