Thông báo số 405/TB-BHXH ngày 10/3/2017 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM về việc thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở

Văn bản thông báo về cách tính và thủ tục thanh toán viện phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở đối với người đã tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục, áp dụng trên địa bàn TP.HCM.

Theo đó, viện phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở mà người tham gia BHYT đủ 5 năm được thanh toán lại là phần chi trả vượt 6.900.000 đồng (cho giai đoạn từ 1/1/2015 – 1/5/2016) và phần vượt 7.260.000 đồng (cho giai đoạn từ sau 1/5/2016).

 

Tuy nhiên, cần lưu ý, viện phí đồng chi trả được tính thanh toán lại chỉ áp dụng với các khoản viện phí phát sinh kể từ thời điểm người đó tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục trở đi.

Thủ tục thanh toán viện phí cùng chi trả vượt 6 tháng lương cơ sở được tiếp nhận theo hồ sơ thanh toán trực tiếp, bao gồm các giấy tờ sau:

–         Thẻ BHYT;

–         Hóa đơn viện phí;

–         Phiếu giao nhận hồ sơ mẫu 502, 503, 504 hoặc 505, tùy thuộc số lượng bệnh viện điều trị./.