Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Nghị quyết cắt giảm hồ sơ hưởng chế độ BHXH và BHYT, cụ thể:

– Bỏ bản sao giấy khai sinh/giấy chứng sinh của con/hoặc giấy chứng tử của con/giấy chứng tử của mẹ trong hồ sơ hưởng chế độ thai sản;

– Bỏ bản sao giấy chứng tử/giấy báo tử/hoặc Quyết định tuyên bố là đã chết trong hồ sơ hưởng chế độ tử tuất;

 

– Bỏ giấy chứng tử/giấy báo tử trong hồ sơ truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưởng đã chết nhưng còn những tháng chưa nhận;

– Bỏ giấy khai sinh của trẻ khi đi KCB BHYT hoặc khi nhận hoàn lại chi phí KCB BHYT;

– Bỏ giấy khai sinh; sổ hộ khẩu/sổ tạm trú khi cấp lại, cấp đổi sổ BHXH, thẻ BHYT.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành./.