Bản tin pháp luật

Điểm tin pháp luật tháng 05/2024

Điều kiện để chữ ký số là chữ ký điện tử từ ngày 01/7/2024 theo quy định tại Luật Giao dịch điện tử năm 2023 Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không...

Điểm tin pháp luật tháng 04/2024

Điều kiện để nhà thầu, nhà đầu tư có tư cách hợp lệ từ 01/01/2024 theo quy định tại Điều 5 Luật Đấu thầu 2023 Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không...

Điểm tin pháp luật tháng 03/2024

Các loại đất sử dụng ổn định, lâu dài từ ngày 01/01/2025  Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ...

Chính thức có Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Ngày 27/02/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 24/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu 2023 về lựa chọn nhà thầu. Phạm vi điều chỉnh của Nghị định 24/2024/NĐ-CP như sau: – Nghị định 24/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều...

Điểm tin pháp luật tháng 02/2024

Thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách...

Luật Đất đai 2024 thay thế Luật Đất đai 2013

Ngày 18/01/2024, tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai 2024 thay thế Luật Đất đai 2013. Những điểm đáng chú ý của Luật Đất đai 2024 Theo đó, Luật Đất đai 2024 có những nội dung đáng chú...

Sửa đổi 09 biểu mẫu liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam áp dụng với nhà đầu tư

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 25/2023/TT-BKHĐT ngày 31/12/2023 sửa đổi Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư. Theo đó, Thông...

Điểm tin pháp luật tháng 01.2024

Các trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với...

Quy định mới nhất về chỉ định thầu từ ngày 01/01/2024

Các trường hợp áp dụng chỉ định thầu trong đấu thầu (1) Gói thầu cấp bách cần triển khai nhằm mục tiêu bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; gói thầu cần thực hiện để khắc phục ngay hoặc để xử lý kịp thời hậu quả gây ra...

Mức giảm thuế GTGT theo Nghị định 94/2023/NĐ-CP từ ngày 01/01/2024

Mức giảm thuế giá trị gia tăng theo khoản 2 Điều 1 Nghị định 94/2023/NĐ-CP như sau: – Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa, dịch vụ...
Free call
Free call