Ấn phẩm

Tài liệu “Kỹ năng của luật sư khi tư vấn soạn thảo và giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng”

Công ty Luật TNHH Lê Nguyễn trân trọng giới thiệu tài liệu “Kỹ năng của luật sư khi tư vấn soạn thảo và giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng” nằm trong bộ tài liệu bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư năm 2017 do Lê Nguyễn biên soạn....

Tài liệu bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ luật sư – Chuyên đề những điểm mới của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 và kỹ năng của luật sư khi tham gia tố tụng

Văn phòng luật sư Lê Nguyễn trân trọng giới thiệu tài liệu “Một số quy định mới của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 và kỹ năng của luật sư khi tham gia tố tụng” nằm trong bộ tài liệu bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư năm 2016...

Tài liệu bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ luật sư – Chuyên đề pháp luật lao động

Văn phòng luật sư Lê Nguyễn trân trọng giới thiệu tài liệu “Pháp luật lao động – Một số vấn đề cần lưu ý và kỹ năng của luật sư” nằm trong bộ tài liệu bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư năm 2015 do Lê Nguyễn biên soạn. Tài...

Cẩm nang pháp lý dành cho nhà đầu tư 2017

Nền kinh tế Việt Nam đang phát triển từng ngày nhờ sự hoàn thiện về hệ thống pháp luật và chính sách của Việt Nam. Vì vậy, việc nắm được những kiến thức pháp lý cơ bản là điều kiện tiên quyết để các nhà đầu tư trong và ngoài nước thực hoạt động đầu tư, kinh...

Điều 292 sửa đổi vẫn hình sự hóa các quan hệ kinh tế

Theo luật sư Kiều Anh Vũ – Văn phòng luật sư Lê Nguyễn, quy định mới của Điều 292 Bộ luật Hình sự chỉ là “bình mới rượu cũ” và cho thấy vẫn duy trì việc “hình sự hóa” các quan hệ kinh tế, quan hệ hành chính.  ...

Lấp kẽ hở công bố thông tin bất thường của DNNN

(TBKTSG) – Ngoài nghĩa vụ công bố thông tin định kỳ, doanh nghiệp nhà nước (DNNN) còn phải công bố thông tin trên trang thông tin điện tử và ấn phẩm (nếu có) và niêm yết công khai tại trụ sở chính và địa điểm kinh doanh của công...
Free call
Free call