Nền kinh tế Việt Nam đang phát triển từng ngày nhờ sự hoàn thiện về hệ thống pháp luật và chính sách của Việt Nam. Vì vậy, việc nắm được những kiến thức pháp lý cơ bản là điều kiện tiên quyết để các nhà đầu tư trong và ngoài nước thực hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam một cách hiệu quả.

Với mong muốn được góp phần vào thành công của các nhà đầu tư trong hoạt động đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam, Lê Nguyễn đã biên soạn “Cẩm nang pháp lý dành cho nhà đầu tư nhằm giới thiệu và cung cấp cho các nhà đầu tư những thông tin pháp lý cơ bản và cần thiết nhất đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. 

Cẩm nang này cung cấp thông tin tóm lược dựa trên những văn bản pháp luật và thông lệ hiện hành tính đến thời điểm 01/11/2017.

Chúng tôi hy vọng cuốn Cẩm nang này sẽ luôn là bạn đồng hành của các nhà đầu tư trong hoạt động đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam.