Văn phòng luật sư Lê Nguyễn trân trọng giới thiệu tài liệu “Pháp luật lao động – Một số vấn đề cần lưu ý và kỹ năng của luật sư” nằm trong bộ tài liệu bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư năm 2015 do Lê Nguyễn biên soạn.

Tài liệu gồm hai phần: (i) Tổng quan pháp luật lao động Việt Nam và (ii) Kỹ năng của luật sư khi tham gia giải quyết vụ án lao động.

Tải tài liệu tại đây.