Nghị định số 116/2017/NĐ-CP ngày 17/10/2017 của Chính phủ về việc quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô

 

Nghị định quy định các điều kiện cấp phép sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô.

Theo đó, doanh nghiệp chỉ được sản xuất/ lắp ráp/ nhập khẩu ô tô khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện tối thiểu quy định tại Nghị định này và có giấy phép của Bộ Công thương. Riêng dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô thì phải có giấy phép của Cục Đăng kiểm Việt Nam (Chương II, III, IV).

Trong đó, ngoài các yêu cầu về cơ sở vật chất (nhà xưởng, dây chuyền công nghệ, đường thử ô tô…) thì doanh nghiệp sản xuất/ lắp ráp/ nhập khẩu ô tô còn phải có cơ sở bảo hành, bảo dưỡng để thực hiện nghĩa vụ bảo hành tối thiểu như sau: nếu là xe mới (3 năm cho xe con, 2 năm cho xe khách và 1 năm cho các xe còn lại); nếu là xe cũ (2 năm cho xe con, 1 năm cho các xe còn lại) (Điều 4).

Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 2 Nghị định này thì được miễn xin giấy phép sản xuất/ lắp ráp/ nhập khẩu/ bảo hành, bảo dưỡng ô tô, chẳng hạn: sản xuất, lắp ráp ô tô từ ô tô sát xi hoặc ô tô hoàn chỉnh đã kiểm định chất lượng; sản xuất, lắp ráp ô tô không tham gia giao thông công cộng, chỉ chạy trong phạm vi hẹp; nhập khẩu ô tô là quà biếu tặng, tài sản di chuyển, TN-TX, TX-TN, chuyển khẩu…

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô đang hoạt động được tiếp tục hoạt động trong thời hạn 18 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực. Sau đó, phải đảm bảo đáp ứng đầy đủ các điều kiện tại Nghị định này.

Đối với hoạt động kinh doanh nhập khẩu ô tô, được thực hiện theo quy định hiện hành đến hết ngày 31/12/2017. Kể từ ngày 1/1/2018, doanh nghiệp chỉ được nhập khẩu ô tô sau khi xin cấp giấy phép theo Nghị định này.

Riêng các doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện theo Nghị định này và đã được Bộ Công thương cấp giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô trước ngày 31/12/2017 thì được quyền nhập khẩu ô tô kể từ ngày giấy phép có hiệu lực./.