Cục Hải quan Đồng Nai:

Thủ tục, hồ sơ xuất khẩu thực hiện theo quy định hiện hành tại Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính

1. Về chính sách mặt hàng

Mặt hàng “dầu vỏ hạt điều” không thuộc diện cấm xuất khẩu hay xuất khẩu có điều kiện quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ nên công ty có thể làm thủ tục xuất khẩu như hàng hóa thông thường khác. Công ty tham khảo các quy định về hàng hoá để có thông tin về chính sách mặt hàng nước nhập khẩu để thực hiện tránh vướng mắc.

Thủ tục, hồ sơ xuất khẩu thực hiện theo quy định hiện hành tại Điều 16 và 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính

2. Mã số HS:

Công ty có thể tham khảo các văn bản quy phạm pháp luật sau để làm căn cứ xác định mã HS phù hợp:

+ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân tích phân loại hàng hóa.

+ Chú giải của Hệ thống hài hoà mô tả và mã hoá hàng hóa của Hội đồng hợp tác Hải quan Thế giới.

+ Biểu Thuế xuất nhập nhập khẩu ưu đãi 2016 ban hành theo Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Bộ Tài chính có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2016.

 

Mặt hàng “Dầu vỏ hạt điều” không nằm trong danh mục hàng chịu thuế xuất khẩu theo Phụ lục I ban hành theo Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 Chính phủ.

Trường hợp mặt hàng xuất khẩu không được quy định cụ thể tên trong Biểu thuế xuất khẩu thì khi làm thủ tục hải quan, người khai hải quan vẫn phải kê khai mã hàng của mặt hàng xuất khẩu tương ứng với mã hàng 08 chữ số của mặt hàng đó trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 122/2016/NĐ-CP và ghi mức thuế suất thuế xuất khẩu là 0% .

Khi đó, công ty có thể tham khảo việc phân loại mã HS vào phân nhóm 15.15 hoặc 15.16 – Tuỳ thuộc vào công đoạn chế biến của hàn hoá.

Lưu ý, căn cứ để áp mã số thuế là căn cứ vào hàng hóa thực tế nhập khẩu của công ty tại thời điểm nhập khẩu, trên cơ sở doanh nghiệp cung cấp catalogue, tài liệu kỹ thuật (nếu có) hoặc/và đi giám định tại Trung tâm phân tích phân loại của Hải quan (nay là Cục Kiểm định các khu vực). Kết quả kiểm tra thực tế của hải quan nơi công ty làm thủ tục và kết quả phân tích phân loại xác định là cơ sở pháp lý và chính xác để áp mã đối với hàng hóa nhập khẩu đó.

– Để xác định chính xác mã số HS, trước khi làm thủ tục hải quan, công ty có thể đề nghị xác định trước theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể./.

Nguồn: Website Hải quan Đồng Nai