Công văn số 568/BHXH-CST ngày 23/3/2017 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM về việc bổ sung Công văn số 3118/BHXH-CST ngày 26/12/2016 hướng dẫn thủ tục rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động

Theo hướng dẫn bổ sung tại Công văn này, cơ quan BHXH sẽ gửi Phiếu đối chiếu quá trình đóng BHXH của người lao động (Mẫu số 03) cho doanh nghiệp qua bưu điện để thực hiện việc kiểm tra, rà soát thông tin, thay vì trước đó doanh nghiệp phải tự tra cứu và lấy dữ liệu này trên trang web của cơ quan BHXH.

Trường hợp có điều chỉnh thông tin thì ghi trực tiếp nội dung cần điều chỉnh vào Mẫu số 03 nói trên, nộp qua mạng cho cơ quan BHXH kèm theo Danh sách người lao động tham gia BHXH (Mẫu D02-TS) hoặc Tờ khai thay đổi thông tin người tham gia BHXH (Mẫu TK1-TS).

 

Sau khi rà soát, điều chỉnh xong thông tin, doanh nghiệp nộp lại toàn bộ sổ BHXH, Danh sách giao nhận sổ BHXH (Mẫu số 01) và Phiếu đối chiếu quá trình đóng BHXH (Mẫu số 03) cho cơ quan BHXH./.

Công văn số 568/BHXH-CST

Công văn số 3118/BHXH-CST