Hướng dẫn chứng từ dùng để kê khai thuế bị Kho bạc Nhà nước khấu trừ quy định tại Công văn số 69242/CT-TTHT ngày 8/11/2016 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chứng từ hợp lệ làm cơ sở để kê khai số thuế đã nộp

 Theo quy định tại khoản 3 Điều 28 Thông tư 156/2013/TT-BTC về hướng dẫn chứng từ dùng để kê khai thuế giá trị gia tăng bị Kho bạc Nhà nước khấu trừ  khi thanh toán tiền thi công công trình sử dụng vốn nhà nước, Kho bạc sẽ phát hành 02 liên chứng từ thanh toán giao chủ đầu tư để chủ đầu tư giao lại 01 liên cho nhà thầu làm căn cứ khấu trừ thuế.

 

Như vậy, trường hợp Công ty nhận thầu công trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước, nếu muốn bù trừ số thuế GTGT do Kho bạc Nhà nước khấu trừ với số thuế GTGT phải nộp, Công ty cần liên hệ chủ đầu tư để nhận 01 liên chứng từ thanh toán./.

Trên đây là nội dung hướng dẫn chứng từ dùng để kê khai thuế giá trị gia tăng bị Kho bạc Nhà nước khấu trừ, nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với Lê Nguyễn để được hỗ trợ tốt nhất.