Hướng dẫn khai nộp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa cho doanh nghiệp chế xuất thuê tài chính được quy định tại Công văn số 16346/BTC-TCHQ ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính về thuế nhập khẩu đối với hàng hóa của công ty cho thuê tài chính

 Văn bản hướng dẫn việc khai nộp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa cho doanh nghiệp chế xuất thuê tài chính.

Theo đó, khi nhập khẩu hàng hóa để cho DNCX thuê tài chính, các Công ty tài chính vẫn phải kê khai nộp thuế nhập khẩu. Số thuế nhập khẩu đã nộp sẽ được hoàn khi Công ty tài chính thực xuất khẩu hàng hóa đó cho DNCX thuê.

 

Tuy nhiên, trường hợp sau này, Công ty tài chính nhập khẩu trở lại nội địa số hàng hóa đã cho DNCX thuê thì sẽ phải kê khai nộp thuế nhập khẩu./. 

Công văn số 16346/BTC-TCHQ

Trên đây là hướng dẫn khai nộp thuế đối với hàng hóa cho doanh nghiệp chế xuất thuê tài chính, nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với Lê Nguyễn để được hỗ trợ tốt nhất.