Công văn số 152/TANDTC-PC ngày 19/7/2017 của Tòa án nhân dân tối cao về việc giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng, xử lý nợ xấu

Văn bản hướng dẫn một số vấn đề liên quan đến thủ tục giải quyết vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng và xử lý nợ xấu của các ngân hàng, bao gồm:

1. Xác định chủ thể trong quan hệ dân sự có sự tham gia của hộ gia đình sử dụng đất.

2. Chủ thể, phạm vị đại diện.

3. Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.

4. Chuyển giao quyền yêu cầu.

 

5. Giải quyết tranh chấp giao dịch dân sự được xác lập trước ngày Bộ luật Dân sự năm 2015 có hiệu lực.

6. Kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng.

7. Thời hiệu khởi kiện.

8. Khởi kiện và thụ lý vụ án.

9. Xử lý tài sản bảo đảm của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và doanh nghiệp, hợp tác xã bị mở thủ tục phá sản đối với các chủ nợ có bảo đảm./.