Công văn số 5803/TCHQ-GSQL ngày 31/8/2017 của Tổng cục Hải quan về việc đưa hàng về bảo quản đối với mặt hàng thép nhập khẩu

Văn bản hướng dẫn thống nhất về các chứng từ phải nộp cho cơ quan hải quan để được đưa thép nhập khẩu về bảo quản trong thời gian chờ kiểm định chất lượng.

Theo đó, ngoài Văn bản đề nghị theo mẫu 09/BQHH/GSQL ban hành tại phụ lục V Thông tư 38/2015/TT-BTC, doanh nghiệp phải nộp thêm 01 bản chụp Giấy đăng ký kiểm tra chuyên ngành (có xuất trình bản chính để đối chiếu).

“Giấy đăng ký kiểm tra chuyên ngành” nêu trên có thể là Giấy đăng ký đánh giá sự phù hợp về chất lượng của thép nhập khẩu hoặc Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với thép nhập khẩu.

 

Riêng trường hợp lựa chọn phương thức đánh giá sự phù hợp tại nước xuất khẩu và đã được cấp Giấy chứng nhận thì phải nộp đồng thời Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với thép nhập khẩu và 01 bản chụp Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn của thép nhập khẩu còn hiệu lực.

* Thông tin thêm:

 Theo Điều 10 Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN, việc kiểm tra chất lượng thép nhập khẩu được thực hiện theo 02 bước:

– Bước 1: Đánh giá sự phù hợp về chất lượng của thép do tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định thực hiện.

– Bước 2: Kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với thép nhập khẩu./.