Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 31/3/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống”

Theo Điều 1 Hướng dẫn này, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống sau đây bắt buộc phải thực hiện quy trình kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn, gồm: cơ sở chế biến suất ăn sẵn; căng tin kinh doanh ăn uống, bếp ăn tập thể; bếp ăn, nhà hàng ăn uống của khách sạn, khu nghỉ dưỡng; nhà hàng ăn uống.

Trong đó, “kiểm thực ba bước” được hiểu bao gồm:

– Bước 1. Kiểm tra trước khi chế biến thức ăn (kiểm tra nguyên liệu, thực phẩm nhập về để chế biến).

 

– Bước 2. Kiểm tra trong quá trình chế biến thức ăn (kiểm tra nơi chế biến, trang thiết bị, dụng cụ, người chế biến).

– Bước 3. Kiểm tra trước khi ăn (kiểm tra khu vực bày thức ăn, bát, đĩa, dụng cụ ăn uống).

Món ăn bắt buộc lưu mẫu bao gồm tất cả các món ăn của bữa ăn từ 30 suất ăn trở lên. Mẫu thức ăn được lấy trước khi bắt đầu ăn hoặc trước khi vận chuyển đi nơi khác. Thời gian lưu mẫu thức ăn ít nhất là 24 giờ kể từ khi lấy mẫu. Khi có nghi ngờ ngộ độc thực phẩm hoặc có yêu cầu của cơ quan quản lý thì không được hủy mẫu lưu cho đến khi có thông báo khác.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.