Quyết định số 2173/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của UBND TP. Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Các TTHC được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này bao gồm:

1. Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông;

2. Giải thể trường trung học phổ thông;

3. Thành lập, cho phép thành lập trường trung cấp;

4. Sáp nhập, chia tách, thành lập phân hiệu trường trung cấp;

5. Giải thể trường trung cấp;

6. Chia tách, sáp nhập, hợp nhất trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có vốn đầu tư nước ngoài;

7. Thành lập Trung tâm ngoại ngữ -tin học; Trung tâm đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài;

 

8. Chia tách, sáp nhập, hợp nhất Trung tâm ngoại ngữ -tin học; Trung tâm đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài;

9. Giải thể Trung tâm ngoại ngữ – tin học; Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài.

10. Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đào tạo bồi dưỡng chuyên ngành ngắn hạn thuộc các trung tâm có chức năng đào tạo;

11. Cấp giấy chứng nhận hoạt động, gia hạn hoạt động đối với Trung tâm ngoại ngữ, tin học;

12. Cấp giấy chứng nhận hoạt động dạy thêm, học thêm trong trường THPT;

13. Cấp giấy chứng nhận hoạt động giáo dục cho các trường THPT công lập, tư thục, THPT chuyên (Đối với các trường mới thành lập, chuyển đổi địa điểm hoặc các trừ trường hoạt động giáo dục trở lại).

14. Cấp giấy chứng nhận việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong các trường phổ thông;

15. Cho phép hoạt động Trung tâm hỗ trợ phát triển hòa nhập;

16. Công nhận thư viện đạt chuẩn;

17. Cấp Giấy chứng nhận hoạt động đối với Văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục nước ngoài; Các Trung tâm ngoại ngữ-tin học và Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Nội;

18. Bổ sung, điều chỉnh các hoạt động giáo dục, ngành đào tạo, mở rộng quy mô, đối tượng tuyển sinh, điều chỉnh nội dung, chương trình giảng dạy đối với cơ sở giáo dục hoặc phân hiệu của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Nội;

19. Cấp giấy chứng nhận hoạt động đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông do cơ quan đại diện ngoại giao của nước ngoài, các tổ chức quốc tế liên chính phủ thành lập; Trường Trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Nội.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở GDĐT tại Quyết định số 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016./.