Thủ tục cấp giấy phép hoạt động phát thanh và truyền hình được quy định tại Thông tư số 36/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về việc cấp phép hoạt động và chế độ báo cáo đối với loại hình báo nói, báo hình

Thông tư này quy định thẩm quyền, hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép hoạt động phát thanh (báo nói) và truyền hình (báo hình).

Theo đó, giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình đều do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bao gồm 05 loại giấy tờ chính sau:

–         Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản;

–         Tờ khai của cơ quan chủ quản đề nghị cấp giấy phép;

 

 

–         Đề án thành lập tổ chức hoạt động phát thanh, truyền hình;

–         Danh sách nhân sự dự kiến;

–         Các giấy tờ hợp pháp của người dự kiến đứng đầu.

Hồ sơ này được áp dụng chung đối với cả 02 trường hợp đề nghị cấp giấy phép phát thanh và truyền hình. Tuy nhiên, cần lưu ý, nếu đề nghị cấp đồng thời cả 02 loại giấy phép trên thì phải làm hồ sơ riêng cho từng loại.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2017 và thay thế Thông tư số 07/2011/TT-BTTTT ngày 01/3/2011./.

Trên đây là hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép hoạt động phát thanh và truyền hình, nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được hỗ trợ tốt nhất.