Quyết định số 26/QĐ-BTC ngày 8/1/2018 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

Quyết định công bố kèm hướng dẫn 02 Thủ tục hành chính áp dụng đối với doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô, gồm:

1. Thủ tục đăng ký tham gia chương trình ưu đãi thuế nhập khẩu đối với hoạt động sản xuất, lắp ráp ô tô.

2. Thủ tục đề nghị áp dụng mức thuế nhập khẩu 0% cho linh kiện ô tô thuộc nhóm 98.49.

 

Theo đó, đối với 02 thủ tục nêu trên, doanh nghiệp có thể thực hiện tại cơ quan hải quan nơi đóng trụ sở chính hoặc nơi có nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô.

Biểu mẫu kê khai áp dụng theo các mẫu ban hành tại Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017.

Thời hạn, trình tự thực hiện cụ thể xin tham khảo Phần II của Phụ lục đính kèm Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/11/2017./.