Công văn số 41300/CT-TTHT ngày 19/6/2017 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc hoàn thuế TNCN

Văn bản trả lời vướng mắc liên quan đến thủ tục đề nghị hoàn thuế TNCN nộp thừa do thuộc diện được miễn.

Theo đó, trường hợp Công ty có nhu cầu hoàn lại số thuế TNCN đã nộp thừa thì thực hiện các bước sau:

– Thu hồi lại tất cả các chứng từ khấu trừ thuế TNCN đã lập và giao cho những cá nhân có thu nhập được miễn thuế;

 

– Lập hồ sơ khai bổ sung quyết toán thuế TNCN;

– Lập giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành tại Thông tư 156/2013/TT-BTC gửi cơ quan thuế./.