Thủ tục hải quan điện tử có thể được thực hiện vào ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định tại Công văn số 10983/TCHQ-GSQL ngày 21/11/2016 của Tổng cục Hải quan về việc thông báo triển khai bổ sung các thủ tục hải quan điện tử trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan

 Văn bản thông báo kể từ ngày 1/12/2016, Tổng cục Hải quan sẽ mở rộng phạm vi áp dụng hình thức khai hải quan điện tử cả vào ngày nghỉ, ngày lễ như sau:

a) Thực hiện thủ tục hải quan ngoài giờ làm việc, ngày nghỉ, ngày lễ;

 

b) Tiếp nhận chứng từ điện tử, hồ sơ hải quan điện tử: khuyến khích doanh nghiệp nộp kèm theo hồ sơ hải quan điện tử khi mở tờ khai;

c) Cập nhật điện tử danh sách hàng hóa thuộc tờ khai vận chuyển độc lập đã được phê duyệt: chỉ mới tiếp nhận ở những Chi cục có kết nối, trao đổi thông tin với doanh nghiệp kinh doanh cảng;

d)Tiếp nhận điện tử Thông báo cơ sở sản xuất;

đ) Tiếp nhận điện tử Báo cáo quyết toán.

Cần lưu ý, để thực hiện được các thủ tục điện tử mới như nêu trên, doanh nghiệp cần liên hệ với các Công ty tin học cung cấp phần mềm khai báo hải quan để được hướng dẫn nâng cấp phần mềm./.

Trên đây là nội dung thủ tục hải quan điện tử có thể thực hiện vào ngày nghỉ, ngày lễ; nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với Lê Nguyễn để được hỗ trợ tốt nhất.