Thủ tục hoàn lại viện phí đồng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở được quy định tại Thông báo số 1810/TB-BHXH ngày 17/11/2016 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM về việc thanh toán trực tiếp chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở

 Theo Thông báo này, đối với người đã tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên nếu có số tiền cùng chi trả trong năm vượt quá 6 tháng lương cơ sở (hiện nay là 7.260.000 đồng) thì được nộp hồ sơ đề nghị cơ quan BHXH hoàn lại phần chênh lệch cao hơn 6 tháng lương cơ sở. Thủ tục hoàn lại viện phí đồng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở được quy định như sau:

 

Hồ sơ đề nghị hoàn bao gồm:

– Thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân có ảnh (bản sao).

– Hóa đơn viện phí (bản chính).

– Phiếu Giao nhận hồ sơ (mẫu 502 trên trang web của BHXH TP. HCM).

Cần lưu ý, chi phí đồng chi trả được tính hoàn lại chỉ áp dụng với số tiền đồng chi trả phát sinh từ thời điểm tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục./. 

Thông báo số 1810/TB-BHXH

 Trên đây là thủ tục hoàn lại viện phí đồng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở, nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với Lê Nguyễn để được hỗ trợ tốt nhất.