Thủ tục miễn thuế cho nguyên liệu nhập khẩu để SXXK đăng ký tờ khai trước 01/09/2016 được quy định tại Điều 21 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13, đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để SXXK nhưng chưa xuất khẩu sản phẩm và hàng kinh doanh TN-TX nhưng chưa tái xuất thuộc các tờ khai hải quan đăng ký trước ngày Luật này có hiệu lực (1/9/2016) nếu chưa nộp thuế thì cũng được áp dụng chính sách miễn thuế theo Luật này.

Nhằm đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn số 8621/TCHQ-TXNK ngày 16/09/2016 yêu cầu Hải quan các tỉnh kịp thời thông báo và hướng dẫn để doanh nghiệp làm thủ tục miễn thuế cho nguyên liệu NSXXK và hàng kinh doanh TN-TX đăng ký tờ khai hải quan trước ngày 1/9/2016 theo quy định nêu trên và hướng dẫn tại mục XII Công văn12166/BTC-TCHQngày 31/8/2016.

 

Cụ thể như sau:

– Đối với các tờ khai đăng ký trước ngày 1/9/2016 đã hết thời gian ân hạn 275 ngày / hết thời hạn bảo lãnh mà chưa xuất khẩu sản phẩm / chưa tái xuất hàng hóa và chưa nộp thuế thì doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị cơ quan hải quan giải quyết thủ tục miễn thuế.

– Đối với các tờ khai đăng ký trước ngày 1/9/2016 đang trong thời gian ân hạn 275 ngày / trong thời hạn bảo lãnh thì doanh nghiệp chủ động kê khai chuyển đổi mục đích trên tờ khai mới đối với số lượng hàng hóa và số tiền thuế đề nghị miễn để tránh phát sinh nợ trên hệ thống kế toán thuế tập trung.

– Đối với các tờ khai đăng ký trước ngày 1/9/2016 nhưng đã xuất khẩu sản phẩm / đã tái xuất và/hoặc đã nộp thuế thì doanh nghiệp làm thủ tục hoàn thuế/không thu thuế theo quy định hiện hành./.

Trên đây là toàn bộ thủ tục miễn thuế cho nguyên liệu nhập khẩu để SXXK đăng ký tờ khai trước 01/09/2016. Nếu Quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ với Lê Nguyễn để được hỗ trợ một cách tốt nhất.