Thủ tục xác nhận hàng hóa được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi theo Quyết định số 2280/QĐ-BTC ngày 21/10/2016 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

Quyết định này công bố và hướng dẫn các thủ tục hành chính, trong đó có thủ tục xác nhận hàng hóa được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi riêng quy định tại Nghị định 122/2016/NĐ-CP, Thông tư 90/2011/TT-BTC và Thông tư 201/2012/TT-BTC, gồm:

 

– Thủ tục xác nhận hàng hóa nhập khẩu phục vụ cho việc đóng mới, sửa chữa, bảo dưỡng đầu máy, toa xe;

– Thủ tục xác nhận loại hình doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng cơ khí trọng điểm;

– Thủ tục xác nhận vật tư, thiết bị nhập khẩu phục vụ dự án chế tạo thiết bị sản xuất vật liệu không nung nhẹ và sản xuất gạch xi măng cốt liệu công suất từ 7 triệu viên/năm trở lên;

– Thủ tục xác nhận về đảm bảo tiêu chuẩn xe thiết kế chở tiền;

– Thủ tục xác nhận danh mục nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ sản xuất, lắp ráp sản phẩm CNTT;

– Thủ tục xác nhận vật tư, thiết bị nhập khẩu phục vụ dự án chế tạo thiết bị sản xuất;

– Thủ tục xét hoàn thuế xe ô tô chuyên dùng được sản xuất, lắp ráp từ xe ô tô sát xi;

– Thủ tục xác nhận miễn thuế xuất khẩu đối với mặt hàng trầm hương được sản xuất, tạo ra từ cây Dó bầu trồng;

– Thủ tục miễn thuế nhập khẩu và không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT đối với hàng nông sản chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia nhập khẩu về nước do doanh nghiệp nhập khẩu;

– Thủ tục miễn thuế nhập khẩu và không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT đối với hàng nông sản chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia nhập khẩu về nước do hộ kinh doanh, cá nhân nhập khẩu.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ 04 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính sau đây:

1. Quyết định số 788/QĐ-BTC ngày 27/4/2015

2. Quyết định số 1625/QĐ-BTC ngày 12/8/2015

3. Quyết định số 2716/QĐ-BTC ngày 23/12/2015

4. Quyết định số 819/QĐ-BTC ngày 13/4/2016./.