Lê Nguyễn tư vấn thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Việt Nam của các nhà đầu tư nước ngoài (không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư) như sau:

1.Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết:

–      –  Đối với các dự án đầu tư tronng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế sẽ do Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tiếp nhận, cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

–       – Sở Kế hoạch và đầu tư là cơ quan tiếp nhận, cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

–      –  Sở Kế hoạch và đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành là cơ quan tiếp nhận, cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong các trường hợp sau:

+ Đối với dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

+ Đối với dự án đầu tư ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

 

2.Hồ sơ

–      –  Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư ( Mẫu I.I Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT)

–           – Đề xuất dự án đầu tư (Mẫu I.III Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT)

–       – Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

–       – Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án.

–      –  Bản sao hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

–       – Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao bao gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính.

–       – Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

3.Thủ tục giải quyết

–    – Nhà đầu tư có thể tự mình hoặc ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký đầu tư. Trường hợp nhà đầu tư ủy quyền cho người khác thì phải nộp kèm giấy ủy quyền có công chứng trong hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

* Trước khi nhà đầu tư nộp hồ sơ phải thực hiện thủ tục khai hồ sơ trực truyến trên Cổng thông tin quốc gia về đầu tư.

–      –  Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Trên đây là toàn bộ quy trình, thủ tục nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư. Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp./.