A. Thành phần hồ sơ, thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài gồm:

 • Hộ chiếu photo công chứng tất cả những trang của hộ chiếu cho dù có hay không có thông tin.
 • 02 ảnh mầu phông nền trắng (kích thước 4cm x 6cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.
 • Lý lịch tư pháp nước ngoài (hợp pháp hóa lãnh sự và dịch ra tiếng Việt có công chứng tư pháp).
 • Giấy xác nhận kinh ngiệm làm việc phù hợp chức vụ tại Việt Nam (hợp pháp hóa lãnh sự và dịch ra tiếng Việt có công chứng tư pháp).
 • Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế.
 • Bằng cấp liên quan.
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh photo công chứng.
 • Lý lịch tư pháp Việt Nam (nếu cư trú tại Việt Nam trên 01 tháng phải có xác nhận tạm trú).
 • Mẫu số 6

Giải thích thêm:

Các giấy tờ quy định tại mục 3, mục 4, mục 5 và mục 6 nêu trên là 01 bản chính hoặc 01 bản sao; nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật và dịch ra tiếng Việt, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Đối với mục 5 – Giấy chứng nhận sức khỏe: Trường hợp người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam thì do một trong các bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh sau đây cấp:

 • Bệnh viện Nhân dân 115;
 • Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh;
 • Bệnh viện Thống Nhất;
 • Bệnh viện Chợ Rẫy;
 • Phòng Khám đa khoa Quốc tế International SOS thuộc Chi nhánh Công ty TNHH International SOS Việt Nam;
 • Bệnh viện Trưng Vương.
 • Bệnh viện quận Thủ Đức.
 • Bệnh viện Đa khoa An Sinh.
 • Bệnh viện Đa khoa Phước An – CN3

B.    Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

Bước 1: Trình mẫu số 1 và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Ủy ban nhân dân. Kết quả 15 ngày làm việc theo dự kiến hoặc trễ hơn.
Bước 2: Sau khi được công văn chấp thuận của Ủy ban, theo quy định là trước ít nhất 15 ngày làm việc kể từ ngày người lao đông nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động, thì người sử dụng lao động nộp hồ sơ theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố (số 159 đường Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh).
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ.
* Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ: chuyên viên nhận, lập và giao biên nhận cho người nộp hồ sơ;
* Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: chuyên viên trả lại hồ sơ kèm theo phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ cho người nộp hồ sơ.
Bước 4: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố xử lý và cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ của người sử dụng lao động. Trường hợp không cấp giấy phép lao động thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Bước 5: Người sử dụng người lao động nước ngoài căn cứ ngày hẹn trên biên nhận đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố nhận kết quả./.

Trên đây là toàn bộ thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được hỗ trợ một cách tốt nhất.